Profilaktyka oczu – dlaczego jest taka ważna?

Profesjonalny salon optyczny w Olsztynie

Profilaktyka oczu – dlaczego jest taka ważna?

Profilaktyka oczu

Poeta mówi, że najbardziej cenimy to, co straciliśmy. Tak jest z wieloma rzeczami w naszym życiu. I tak jest z naszym wzrokiem. Choć zdajemy sobie z tego sprawę, że wzrok należy do najważniejszych zmysłów, to jednak nie zawsze o niego dbamy. Na co dzień nie zwracamy uwagi na to, by telewizję oglądać z odpowiedniej odległości. Jak i na to, aby robić przerwy podczas pracy przy komputerze. Często nie reagujemy na słabe lub nieodpowiednie oświetlenie podczas gdy czytamy książkę, czy gazetę. Nie wykonujemy badań kontrolnych naszego narządu wzroku. Nawet, gdy zaczyna on szwankować, wzbraniamy się i odkładamy wizytę u okulisty. Mrużymy oczy chcąc coś przeczytać. Do okulisty udajemy się dopiero wówczas, gdy już nie możemy swobodnie pracować. Bo nie pomaga nawet przymrużenie oczu, gdyż i tak nie widzimy tekstu. A nie powinno tak być, że czekamy do końca. Profilaktyka oczu jest ważna.

Powody złego widzenia

Trzeba pamiętać, że profilaktyka oczu to podstawa, by utrzymać jak najdłużej zdrowie oczu. Powodów tego, że źle widzimy może być wiele. Może to być na przykład zaćma. Jest ona jedną z przyczyn ślepoty. Zaćma jest to uciążliwa dolegliwość. Lecz na szczęście jest to ślepota odwracalna. Dochodzi do niej wówczas, gdy dojdzie do zmętnienia soczewki. Czyli wówczas, gdy na zdrowej soczewce oka zaczynają powstawać plamki, które nie pozwalają przedostać się promieniom światła do siatkówki oka. I wówczas odbierany obraz staje się niewyraźny. Im większe zmętnienie, tym gorsza ostrość widzenia. Leczenie zaćmy polega na zabiegu wszczepienia nowej soczewki.

Jaskra

Groźniejszą chorobą oczu od zaćmy jest jaskra. Gdyż jest to choroba prowadząca do postępującej i nieodwracalnej ślepoty. Dzieje się to poprzez uszkodzenie nerwu wzrokowego i komórek zwojowych siatkówki. Podczas, gdy zaćma jest ślepotą odwracalną i po zabiegu wszczepienia soczewki człowiek widzi bardzo dobrze. To przy jaskrze dochodzi do pogorszenia widzenia i często do całkowitej utraty wzroku. Rodzi się pytanie, co sprawia, że następuje uszkodzenie nerwu wzrokowego? Otóż głównym winowajcą powodującym uszkodzenie nerwu wzrokowego jest ciśnienie wewnątrz gałki ocznej. I dlatego leczenie tego schorzenia będzie polegało na zmniejszeniu ciśnienia śródgałkowego przy pomocy stosownych leków. Jaskrę można leczyć także operacyjnie. Zabieg taki wykonywany jest w przypadku jaskry wrodzonej, jak i jaskry pierwotnej.

Inne choroby

Jeszcze inną przyczyną złego widzenia lub całkowitej ślepoty może być odklejenie się siatkówki. Siatkówka oka jest elementem odbierającym bodźce wzrokowe. Znajduje się na tylnej powierzchni wewnętrznej gałki ocznej. Na zdrowej siatkówce oka powstaje obraz rzeczywisty, pomniejszony i odwrócony. Do chorób siatkówki należy na przykład odwarstwienie siatkówki, retinopatia cukrzycowa, retinopatia nadciśnieniowa, siatkówczak, jaskra, zwyrodnienie plamki żółtej i inne. Do odklejenia się siatkówki może dojść także w przypadku nadmiernego wysiłku, czy zaniedbania leczenia np. cukrzycy. Do chorób narządu wzroku należy również dolegliwość zwana zapaleniem rogówki oka. Wywołują ją drobnoustroje chorobotwórcze, a więc wirusy, bakterie, grzyby. Drobnoustroje chorobotwórcze wnikają w obręb rogówki oka i doprowadzają do nacieku i zapalenia. Do zapalenia rogówki może dojść także poprzez uszkodzenie unerwienia rogówki. Albo poprzez przerwanie ciągłości nabłonka rogówki poprzez np. uraz. Istnieją dwa rodzaje zapalenia rogówki. Zapalenie niewrzodziejące i wrzodziejące. W przypadku stwierdzenia objawów konieczna jest wizyta u okulisty, który zaleci wykonanie badań. Jednak zawsze lepiej zapobiegać powstaniu choroby poprzez noszenie okularów ochronnych podczas wykonywanych prac.